SAOŠPŠTENJE ZA JAVNOST NVO UDRUŽENJE PENZIONERA CRNE GORE - ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT ČOVJEKA

NAZIV.png

 

Koja muka je snašla Fond PIO?

Sjetili se ljudi, malo sporije, svega nakon godinu i po poslije usvajanja izmjena Zakona u decembru 2012. godine. Da li je moguće, ako to nije uradio predlagač, da ni „portir“ u Fondu PIO nije pročitao Zakon! Sve je moguće, i na to je NVO Udruženje penzionera Crne Gore – „Za život dostojan Čovjeka, ukazivalo više puta, čelnim ljudima Fonda PIO, Savezu penzionera, ali bez uspjeha! Reklo bi se, bolje ikad nego nikad, mada nismo više poslije ovoga, ni u to sigurni. S toga, sada kada su i sami to javno priznali, valjda je naredni korak da priznaju da su nam prošle godine zakinuli 15% usklađivanja penzija za 2022. god.

Ovim putem, prilikom izmjena Zakona „obračunatom usklađivanju, na dan, „ne znamo koji“, želimo penzionerima i javnosti Crne Gore da ukažemo na sljedeće pojedinosti:

-       Ponovo se u medijima koristi termin da su penzije uvećane, umjesto da je riječ o usklađivanju;

-       Pri tome, kada se radi o primjeni ranijeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (tužan Zakon koji čami sa ukupno 31 izmjenom), odnosno primjeni njegovog člana 58, koji je izmjenama navedenog zakona postao nesprovodiv.

-       Najblaže rečeno, interesantno i tužno, da se prilikom usklađivanja penzija, najmanje u formi saopštenja ili konferencije za štampu, ne obavijeste penzioneri kakvo je stanje u Fondu, na koji način je ukupan procenat usklađivanja utvrđen, kolika je stopa inflacije, koliko su porasle zarade – sve to je izostalo, a nikada ga nije ni bilo.

-       Da o transparentnosti u radu Fonda PIO nema ni pomena može se zaključiti i na osnovu uvida u prilično isprazan sajt Fonda, gdje ne samo da nedostaju podaci o kojima je ovdje riječ, nego i brojni drugi, koji penzionerima mogu biti od koristi, a da ne govorimo o određenim stručnim prilozima, iskustvima drugih država i slično;

-       Imajući u vidu navedeni Izmjene Zakona iz decembra 2021.godine, odnosno tako dopunjen i usvojen član 58, pošto je nelogičan, nije ni mogao biti doslovno primijenjen jer je istim predviđeno kvartalno usklađivanje a pri tome su utvrđena samo tri datuma kada se vrši navdeeni „kvartalni“ obračuni i to: 1. maja, 1. septembra i 1. januara. Koliko nam je poznato, za sada nije nekim novim aktom ni „zakonom“ propisan neki drugi broj kvartala u kalendarskoj godini, a do sada kako je vijeka i svijeta, kalendarska godina ima četiri kvartala, tako da je ovom radnjom prekršen Zakon.

-       Kada je o promjeni odnosa prosječne penzije u odnosu na prosječnu zaradu riječ, stvari stoje značajno drugačije od onog što se to moglo ovih dana pred izbore čuti u medijima. Prvo, prosječna penzija u odnosu na prosječnu zaradu u januaru 2021. godine iznosila je 55,38%. U međuvremenu stanje se rapidno pogoršalo da bi u aprilu ove godine taj odnos bio svega 47,6%.

-       Kada je riječ o najavljenom usklađivanju ukoliko bi prosječna penzija i dostigla 405€, to bi u odnosu na prosječnu neto platu u aprilu ove godine bilo svega 51,52%, a u odnosu na bruto platu, koju Fond PIO neopravdano koristi za obračun povećanja, to je svega 41,4%, tako da o nekom poboljšanju u korist penzionera teško da može biti riječi.

-       Pošto ne znamo za koji se „model“ nezakonitog obračuna opredijelio Fond PIO, i na koji datum, naša računica pokazuje sljedeće: ako se obračun vrši za prvi kvartal 2023. godine, dakle zaključno sa mjesecom martom, povećanje prema članu 58. Zakona bi iznosilo 5,9%; ako se obračun vrši tako da se obuhvate prva četiri mjeseca, tada bi povećanje imajući u vidu rast potrošačkih cijena i rast prosječnih zarada , trebalo da iznosi 6,35%. Ovo sve bez „propuštenih“ 2,9% iz prošle godine.

-       Dalje, u prilog apsurdnost ovakvog zakona, te još gore stanje zbog nemogućnosti njegove primjene, treba imat u vidu dužinu perioda od datuma kada se zaključuje obračunski period od 31. mart, do dana isplate istog oko 20 juna. Dakle, radi se o skoro puna 2 mjeseca u koja će inflacija svakako „pojesti“ jedan dio povećanja, tako da sa ovom odbitnom stavkom skoro da nema govora o realnom povećanju penzija.

-       Takođe, interesantno je da Fond PIO i Monstat nisu uskladili „postupanje“ kada su polazni izvještaji o porastu cijena i zarada u pitanju u odnosu na Zakon. Tako se u saopštenjima Monstata sve vrti oko neto zarade (prosječna plata bez poreza i doprinosa), dok se u obračunu vješto prelazi na bruto platu, na što smo ukazivali i prošle godine i čijom primjenom je na godišnjem nivou penzionerima u Crnoj Gori zakinuto 15% u prošloj godini.

-       Konačno, što je još važnije, a radi se o veoma upitnom načinu pribavljanja vjerodostojnih podataka o isplati zarada, broju zaposlenih i isto tako o načinu utvrđivanja prosječne godišnje zarade. Tako je Monstat prema ranijem planu još od 2017. godine trebao uraditi obračun prosječnih zarada kako su oni to nazvali iz administrativnih podataka, odnosno podataka dobijenih direktno od Poreske upare na osnovu stvarno isplaćenih zarada. Međutim, to ne samo da nije do sada urađeno, već u „Godišnjem planu zvanične statistike za 2023. godinu“ je planiran prelazak na ovaj novi izvještaj o obračunu zaradu (str. 26. navedenog plana), za što su, vjerovatno, obezbijeđena i sredstva, ali od toga po svemu sudeći neće biti ništa! I ne samo to, uporedna praksa pokazuje da navedene izvještaje po pravilu rade stručne organizacije, kvalifikovani instituti i sl., koji nisu pod „krovom“ države, to jest pod njenim direktnim uticajem, čime se obezbjeđuje potrebna objektivnost i neophodna transparentnost, koja je do sada potpuno izostala.

NVO UDRUŽENJE PENZIONERA CRNE GORE – ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT ČOVJEKA